Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Jeugd

Terugblik op Miniseizoen 2019-2020 en teamindelingen komend seizoen

10-6

Beste Allen,

 

Ongeveer 330 mini's en funkey's begonnen dit hockeyseizoen met veel enthousiasme aan een seizoen dat achteraf in alle opzichten bijzonder is geworden. Het is letterlijk en figuurlijk een mini-seizoen geworden. Als hoogtepunten kijken wij terug op de 50 jaar mini’s HGC clinic met Bram Lomans en reünisten, de pietentraining, het glow in the dark zaaltoernooi, de koek en zopie wedstrijdjes, de HGC familiedag en HGC sportplezier voor basisschoolkinderen. Het dieptepunt is een ieder bekend en heeft ervoor gezorgd dat wij een aantal geplande leuke activiteiten helaas niet hebben kunnen laten doorgaan. Maar wat waren wij blij dat 5 weken geleden er weer gehockeyd kon worden !  

 

Een ander bijzonder punt was de start van het project jeugd 2.0. waarbij een begin is gemaakt met een nieuwe insteek van het trainen, begeleiden en motiveren van kinderen. Uitgangspunt is dat alle kinderen op HGC hetzelfde niveau van begeleiding en training krijgen. Dat willen wij bereiken door een kwalitatief hoogwaardige technische staf de vele vrijwilligers te laten ondersteunen en tot een hoger niveau te brengen. Zo werden onder leiding van Bram Lomans en Helen Lejeune in een overvol Oude Café Train de trainer sessies en Coach de Coach avonden georganiseerd. Er werden praktijk trainerssessies georganiseerd en woensdags werden carrousel trainingen ingevoerd waarbij (o.a. o.l.v. HP van Beek) breed motorische ontwikkeling meer aandacht kreeg met op elk veld een of twee gekwalificeerde hoofdtrainers (o.a. Friso van Leeuwen en Tobias Smit). Een speciale dank gaat uit naar al deze mensen die dagelijks (ook tijdens corona) zich met hart en ziel inzetten voor onze kinderen en ook naar de jeugdleden en ouders die een of twee keer per week (keeper-) training hebben gegeven. Namens de minicommissie HEEL VEEL DANK VOOR JULLIE INZET EN BIJDRAGE !


Om in getallen maar eens wat nader aan te geven hoeveel mensen zich afgelopen seizoen voor onze 330 mini’s hebben ingezet: 8 hoofdtrainers, 5 keeperstrainers, 101 ouder- en jeugdleden-trainers, 4 funky-trainers, 56 coaches, 28 managers, 1 bestuurslid, 1 veldcoördinator, 8 minicommissieleden, de ledenadministratie, de verenigingsmanager en horeca en dan doe ik nog een hoop mensen te kort die ad hoc aan een aantal events hebben meegeholpen, corona toezichthouder zijn geweest of anderszins zich voor de mini's hebben ingezet. Meer dan 214 mensen die zich inzetten om blije kinderen te laten sporten, hoe gaaf is dat? Dat willen wij komend seizoen ook zo houden. Immers zonder (nieuwe) vrijwilligers kan een familieclub als HGC niet bestaan.
HGC dat zijn wij allen !

 

Voor komend seizoen zoekt de minicommissie:

1)     Nieuwe lijncoördinatoren voor 1ste en 2de jaars F-jes voor zowel de jongens als de meisjes.

2)     Trainers / coaches en managers voor de funkey / mini teams.

 

Lijkt het jou leuk om een van deze dingen te gaan doen en word jij (zoals wij !) ook blij van een vrolijk sportende jongste jeugd op HGC? Laat dat dan graag binnenkort via [email protected] weten of benader een van de lijncoördinatoren. Ook ideeën voor de mini’s zijn van harte welkom naar [email protected].

 

Wij hopen op veel animo zodat wij komend seizoen verdere stappen kunnen maken en zoveel als mogelijk ons wensenlijstje in vervulling te kunnen laten gaan. Zo wil de minicommissie bijv. graag meer clinics met gasttrainers uit Heren en Dames 1, oefenwedstrijdjes voor 1ste jaars F-jes tegen andere clubs, de coaches en (ouder-) trainers met sessies naar een hoger niveau krijgen en wij willen meer mini-leden ! Elke ouder kan ons bij dat laatste helpen door actief aan vriendjes en vriendinnetjes van jullie kinderen te laten weten dat bij HGC momenteel geen wachtlijst is. Tegen de kinderen die komend jaar niet meer bij HGC zullen hockeyen willen wij zeggen: Leuk dat jij bij HGC was, wij wensen jou al het goede bij jouw nieuwe sport of nieuwe club toe. Mocht je op een later moment heimwee naar hockey op HGC hebben, weet dat je weer van harte welkom bent.

 

Tot slot een blik vooruit. Binnenkort zullen de miniteams voor komend seizoen bekend worden gemaakt via de HGC app en in Lisa. Ook al is er niet een vol seizoen gespeeld, vanaf het begin is er informatie verzameld van elk kind. Zo hebben de coaches en trainers hun beoordeling over het veld- en zaalseizoen ingeleverd en zijn deze tijdens de tafeltjesavond met ons besproken. De lijncoördinatoren hebben elke woensdag en/of vrijdag en tijdens de wedstrijden op HGC langs de velden gestaan en hebben onderling hun bevindingen uitgewisseld. Helen en Bram hebben op het veld training gegeven en zijn daarnaast regelmatig langs het veld naar de kinderen komen kijken. En last but not least, de hoofdtrainers hebben aan de hand van hun observaties ook hun input gegeven. Met al deze informatie hebben de lijncoördinatoren aan de hand van de indicatoren in lijn met het jeugdbeleid 2.0 de voorlopige teamindelingen gemaakt. Tijdens de trainingen en oefenpotjes van de afgelopen weken is door de hoofdtrainers, Helen en Bram en de lijncoördinatoren nog een keer bekeken of en in welke gevallen de indeling aanpassing behoeft. Wij menen met dit omvangrijke en intensieve proces en met deze zeer ervaren mensen tot een zo objectief en zorgvuldig mogelijke indeling te zijn gekomen waarbij wij tevens zoveel mogelijk rekening hebben proberen te houden met persoonlijke voorkeuren.
Na publicatie van de teamindelingen zal derhalve geen wijziging worden doorgevoerd.


Rest mij namens de minicommissie iedereen een heel gezonde en sportieve zomervakantie toe te wensen. Ook wij gaan even van een welverdiende zomervakantie genieten, maar kijken nu al uit naar het begin van een nieuw (hopelijk corona vrij) hockeyseizoen. Hopelijk weer tot ziens op HGC !   


Met vriendelijke groet,

namens de gehele minicommissie,

 

Samuel Griessen

Voorzitter Minicommissie HGC

 

HGC TV